Ödemekte olduğunuz kredinizin kredi hesaplamalarını bankanızdan alabilirsiniz. Bu hesaplamalara baktığınızda taksit hesaplamalarınızda sadece kredinizin ana parasını ödemezsiniz. Anaparanın haricinde faiz de ödersiniz.

Banka kredisi hesaplamanın kuralları gereği taksidinizin içindeki anapara ve faiz tutarları sürekli olarak değişir. Kredi hesap makinesi ya da kredi hesaplama programı olmadan bu tutarları belirlemeniz mümkün değildir.

Konut kredisinde erken kapatma cezasını hesaplayabilmeniz için de kalan anaparanızı bilmeniz gerekir. Taksit hesaplama ya da kredi hesaplama makineleri internette çeşitli sitelerde mevcuttur. Kalan anaparanızı hesaplamak istediğinizde ziyaret etmeniz yeterli.
 

Leave a Reply.