Banka kredisi hesaplamalarınızı yapmak için kullandığınız yöntemler ne kadar geçerli ya da güncel?

İnternet üzerinden ya da çeşitli yazılımlarla yapılabilen hesaplamalarda KKDF ve BSMV değerleri sabittir ve taksit hesaplamalarını yaparken size bunu sormaz ya da bildirmez. KKDF ve BSMV olarak isimlendirilen oranların yüzde kaç olarak alındığını bilmek kredi hesaplamalarınızın doğru olmasını sağlamakta önemlidir.

Toplam geri ödeyeceğiniz tutarı veya aylık taksit hesaplarınızı güncel olarak hesaplayacağınız kredi hesap makineleri internette mevcut. Bunlardan bir kısmı hesaba dahil edilen vergi oranlarını belirtirken bir çoğu belirtmiyor.

İnternet üzerinden olsun ya da olmasın kredi hesaplama yapacağınız zaman detayları belirleyebilmeniz sonradan sürprizlerle karşılaşmamanızı sağlar.
 

Leave a Reply.