Kredinizi refinanse etmek istediğinizde ya da herhangi başka bir sebepten ötürü erken kapatmak gerektiğinde erken kapatma cezası ödersiniz. Taksit hesaplamalarınızda karlı çıksanız da ödeyeceğiniz ceza tutarı ile kredi hesaplarınız anlamsızlaşabilir.

Bankalar kalan anaparanızın %2′si kadar ceza tutarı alabilir. Banka kredisi hesaplamalarında bu yüzdeye rastlamazsınız. Çünkü %2 oranı maksimum değerdir. Banka uygun görürse hiç ceza almayacağı gibi %2′den daha düşük bir oranda erken kapatma cezası hesapalaması da yapabilir.

Ödeyeceğiniz ceza tutarını bilmek hangi krediye başvurmanız gerek sorusunun cevabını bulmanızı kolaylaştırır. Kredi hesap makineleri hem ceza tutarını hem de diğer kredi hesaplamalarınızı yapmanızı kolaylaştırır.
 

Leave a Reply.